برگزاری مجمع عمومی در تاریخ ۱۹ دی ماه و تصویب صورتهای مالی

,

انعقاد قرارداد فروش اعتباری محصولات سبک گروه خودروسازی سایپا