درباره ما

شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۴۰۴۷۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران و با نام شرکت سیم‌ساز کاوه (سهامی‌خاص) ثبت گردید. مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شریعتی خیابان ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک ۱۶۲ (طبقه چهارم) می‌باشد.  در نهايت پس از یک دوره فعالیت سرمایه گذاری موفق در املاک و بازار سرمایه ، طي سال مالي ۱۳۹۶بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ نام شركت از توسعه گستر برنا (سهامي‌خاص( به واسپاري توسعه گستر برنا تغيير و موضوع فعاليت طبق ماده ۲ اساسنامه به فعاليت در حوزه واسپاري (ليزينگ) تغيير يافت كه در تاريخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد .همچنین این شرکت در تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی طی شماره ۳۲۷۹۴۵ دریافت گردید. در حال حاضر سهامدار اصلي شركت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا ( سهامی عام) می باشد .

اعضای هیات مدیره
آقای علی رضا الیکایی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
آقای علی صادقی گلسفیدی رئیس هیات مدیره
آقای روح اله گلشن امیر حسینی نايب رئیس هیات مدیره
آقای سعید باقری عضو هیات مدیره
آقای سعید کاشانی عضو هیات مدیره
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملت وحید دستگردی ۶۵۱۳۶ ۸۴۱۰۳۲۶۲۱۷ IR47  ۰۱۲۰  ۰۲۰۰  ۰۰۰۰  ۸۴۱۰  ۳۲۶۲  ۱۷
دی چهار راه فرمانیه ۱۲۵ ۲۰۴۶۶۱۶۱۶۰۰۱ IR62  ۰۶۶۰  ۰۰۰۰  ۰۰۲۰  ۴۶۶  ۱۶۱۶۰  ۰۱
صادرات  بلوار ناهید ۲۵۲۸ ۱۱۲۰۰۷۶۳۳۰۰۵ IR74  ۰۱۹۰  ۰۰۰۰  ۰۰۱۱  ۲۰۰۷  ۶۳۳۰  ۰۵
اقتصاد نوین نفت ۱۴۲ ۱۴۲-۲-۲۹۹۹۹۹۷-۱ IR95  ۰۵۵۰  ۰۱۴۲  ۰۰۲۰  ۲۹۹۹  ۹۹۷۰  ۰۱