شرکت واسپاری توسعه گستر برنا با اتکا به دانش و تجربه و تخصص سرمایه های انسانی خود، همواره تلاش می نماید با ارائه مدلهای متنوع در ارائه تسهیلات به مشتریان خود، علاوه بر جلب اعتماد مخاطبین خود، به رشد و توسعه پایدار و ارزش آفرین برای سهامداران نایل گردد و در ۵ سال آینده سهم قابل توجهی از بازار لیزینگ ایران را ازآن خود نماید.