شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۴۰۴۷۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردید. این شرکت در تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی طی شماره ۳۲۷۹۴۵ دریافت گردید. در حال حاضر سهامدار اصلي شركت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا ( سهامی عام) می باشد .