شرکت واسپاری توسعه گستر برنا طرح اهدای تسهیلات سازمانی به تولید کنندگان و فروشندگان عمده و معتبر و خریداران واجد شرایط بازار

تجهیزات و دستگاه های پزشکی و دندانپزشکی را اجرا می نماید.

در این طرح در قالب قرارداد تا سقف ۶۰۰ میلیون ريال تسهیلات برای هر نفر شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد و فاکتور فروشنده عمده کالا نقدی و فوری تسویه می شود.

 گروه ( اصناف)  پزشکی و دندانپزشکی
 نوع قرارداد  سه جانبه – دو جانبه
 مبلغ تسهیلات -ریال  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدت-ماه  ۱۲-۲۴-۳۶
 درصد از ارزش کالا  تا سقف ۸۵%
 شرایط   چک تضمین -قرارداد سازمانی